tirsdag den 4. juni 2013

I Nørre Snede vil borgerne selv drive deres by!

Pressemeddelelse fra Nørre Snede Lokalråd og Ikast-Brande Kommune

Hvad sker der, når aktive borgere har lyst til at overtage en række af kommunens driftsopgaver? En flok handlekraftige borgere fra Nørre Snede gør forsøget.

Ikast-Brande Kommune er i samarbejde med Nørre Snede Lokalråd ved at søsætte et forsøg, hvor Nørre Snede Lokalråd sammen med andre foreninger og et antal frivillige overtager en række driftsopgaver fra Ikast-Brande Kommune. Forsøget starter d. 1. juni og løber året ud, hvorefter det evalueres. Ideen i forsøget er lade de penge, der spares på driften, komme Nørre Snede til gode.
Projektidéen er fostret i Nørre Snede Lokalråd som en opfølgning på det store engagement, der gennem de sidste år er vist med byfornyelsen. Byfornyelsen har givet Nørre Snede By et stort kvalitetsløft, og Nørre Snede Lokalråd vil gerne stå i spidsen for at fastholde borgerne i den energi. Det giver socialt engagement og ejerskab at engagere sig i at passe på byen. Inspirationen kommer fra biblioteket og NSKUBIB (Nørre Snede Kultur- og biblioteksforening), der har givet biblioteket et stort løft og gjort det til omdrejningspunktet i Nørre Snedes kulturliv.

Projektet lægger vægt på, at byens borgere på en enkel måde kan hjælpe med til at vedligeholde byen. Ejerskabet vil ikke kun omfatte de direkte involverede, hvem smider for eksempel et stykke affald på gaden, når det er ens bedstemor, der er med til at samle det op?

Henning Berg fra Nørre Snede lokalråd siger, at ”Ikast-Brande Kommune har været med på ideen fra dag et og tror på, at byens borgere vil være med på ideen”. Henning Berg håber også, at forsøget betyder, at nogle af de ting, der ikke kunne realiseres i byfornyelsesprojektet, nu bliver mulige.
Nørre Snede Lokalråd er i øjeblikket ved at rekruttere frivillige og foreninger til at løse opgaverne.
Støtte til aktive borgere
Ikast-Brande Kommune forsøger under navnet Mental Frikommune at finde nye måder at drive kommune på, så kommunen bliver bedre i stand til at klare fremtidens udfordringer.

”Det her tiltag er i Mental Frikommunes ånd”, udtaler kommunaldirektør Henning Hansen. ”Her har vi en gruppe borgere, der aktivt har lyst til at tage et ansvar for deres lokalområde. Det kommer både byen og kommunen til stor gavn. Det er en anden måde at tænke velfærd på, som kommunen gerne vil støtte. . Jeg håber, at også andre byer og lokalområder får lyst til noget lignende.”

De konkrete opgaver som borgerne skal stå for er:
-  Renholdelse samt tømning af affaldskurv ved miljø-øer
-  Indsamling af løst affald på offentlige arealer
-  Renholdelse af granitsten, skilte og pæle på Indre Hjertesti
-  Renholdelse af skilte og pæle på Ydre Hjertesti
-  Renholdelse samt tømning af affaldskurv ved shelters på Hærvejen
-  Vedligeholdelse af shelters og bænke samt supplering med brænde ved bålplads på Hærvejen
-  Vedligeholdelse af terrænbane med tilhørende faldunderlag i Kirkeskoven
-  Flagning ved administrationsbygningen i Nr. Snede på flagdage

Yderligere oplysninger:
Nørre Snede Lokalråd:  Henning Berg, mob. 2070 8668
Ikast-Brande Kommune:  Henning Hansen, mob. 2027 9777


Se omtale på dr.dk P4 Midt & Vest
Se indslag på TV Syd

tirsdag den 21. maj 2013

Midsommerfest på Hærvejen i Nørre Snede

Af Tinne Lambertsen og Henrik ØstergaardFra indvielsen af Torvet den 23. juni sidste år
I forbindelse med DGI 's Hærvejsløb søndag den 23. juni, som kommer gennem Nørre Snede, syntes vi - en gruppe foreninger i Nørre Snede - at det skulle festliggøres.

Vi har derfor i fællesskab sammensat et varieret festprogram på Torvet. Der kommer til at være aktiviteter hele dagen og vi afslutter med Sankt Hansbål. Nærmere information/program følger. HUSK allerede nu at sætte kryds i kalenderen, kom op og hjælp med at heppe på alle løberne og cykelrytterne der kommer gennem byen. Vi ses.
Evt. spørgsmål til Tinne W. Lambertsen (mobil 40 09626) eller Henrik Østergaard (mobil 30248766).

Nørre Snede kom ikke med i DR-semifinale

Af Henrik Østergaard, Nørre Snede Lokalråd

Desværre. I modsætning til hvordan det gik sidste år i 'Vores kunst'-konkurrencen blev vores forslag vedrørende Vandtårnet desværre ikke udvalgt til semifinalen i DR-programmet Byg Det op!
I Nørre Snede Lokalråd forsætter vi arbejdet med at undersøge om vi kan få gjort den fantastiske udsigt fra toppen  offentligt tilgængelig.
Hvis du har selv vil se hvilken udsigt der er fra toppen af vandtårnet, har Vandværket åbent hus den 22. juni hvor det er muligt at komme op i vandtårnet. Fra Nørre Snede Lokalråd skal der lyde en tak til alle der støttede forslaget.

onsdag den 15. maj 2013

Støt Nørre Snede i DR-programmet "Byg Det Op!"

Af Henrik Østergaard, Nørre Snede Lokalråd


Vandtårnet i Nørre Snede
For et par år siden var Nørre Snede med i DR's konkurrence "Vores kunst" Der kom vi til semifinalen, men fik der vores forslag fravalgt. Alligevel resulterede det i masser af positiv omtale af Nørre Snede.
Nu har DR lavet en ny konkurrence Byg Det Op! Der har vi selvfølgelig også indsendt et forslag. Se forslaget og beskrivelsen af ideen t på denne side på DRs website.

Hvis du synes godt om ideen må du meget gerne støtte den ved at klikke på "synes godt om" og måske skrive en kommentar. ¨
God udsigt fra toppen
Vi har brug for al den opbakning vi kan få, hvis vi skal have en chance. Du må også meget gerne opfordre andre til at gøre det samme. Jo flere der bakker op om forslaget, des større chance.

torsdag den 9. maj 2013

Byfornyelsen og bageren

Af koordinationsgruppen

Den 12. marts 2013 redegjorde bager Lars Holmgaard i Den lille Avis for hvorfor han måtte lukke sin butik. Den 16. april efterlyste Vagn K. Kristensen, ligeledes i Den lille Avis et svar fra byfornyelsens koordinationsgruppe (koordinationsgruppen), som Lars Holmgaard gør mere eller mindre ansvarlig for bageriets lukning.
Koordinationsgruppen er - lige som resten af byen - kede af, at vi ikke mere har nogen bager, og har indtil videre afholdt sig fra at svare, fordi anklagerne ikke har hold i virkeligheden og fordi vi har skønnet at vi ikke har kunnet komme i en reel dialog med Lars Holmgaard.
Lars Holmgaard har fra et tidligt tidspunkt i fornyelsesprojektet været indbudt sammen med de øvrige handlende, der blev berørt af projektet. Der har løbende været en dialog mellem Lars Holmgaard, koordinationsgruppen, planafdelingen og politikerne i kommunen og hans ønsker er gentagne gange blevet efterkommet - og efterfølgende ændret efter hans ønsker, ikke mindst hvad angår udformningen af parkeringsforholdene i forbindelse med hans butik.
Da hele processen med udformning af kryds, busterminal og grønne områder var tilendebragt, var man parat til at gå i gang - men inden da forestod hele det omfattende kloakeringsprojekt, der var langvarigt og en drøj tid for alle handlende og erhvervsdrivende i Nørre Snede, ikke mindst på og omkring Strøget. Det har betydet en stor omsætningsnedgang for alle. Derefter kom så selve udførelsen af torvet, som også gav rod og besvær for handelslivet.
Det var et klart ønske fra et flertal af de borgere, der svarede på de husomdelte spørgeskemaer, at bymidten, det gamle kryds, skulle gøres til et mere trygt sted for skolebørn og andre svage trafikanter. Det ønske er blevet opfyldt, men det betyder naturligvis en neddæmpning af den øst-vest gennemkørende trafik.
Koordinationsgruppen skal være de første til at beklage, at Lars Holmgaard har måttet lukke sin butik, men må afvise påstandene om at vi ikke har lyttet til hans ønsker eller på andre måder har lagt ham hindringer i vejen. Efter vores opfattelse er det de ovennævnte forhold der – desværre - har været årsag til lukningen.

Koordinationsgruppen: Bolette Kristensen, Finn Averhoff, Finn Ipsen, Henning Berg, Henrik Østergaard, Ib Andersen, Jens E. Pedersen, Karina Nissen, Lene Mølsted, Richard Andersen
(dette indlæg har også været bragt i Den lille Avis)

søndag den 28. april 2013

Koordinationsgruppen afholder orienteringsmøde mandag aften

På baggrund af diverse indlæg i Den Lille Avis omkring forløbet af byfornyelsen indbyder koordinationsgruppen alle interesserede til et orienterende møde i Kulturbanken, Bredgade 3, mandag den 29. april kl. 19.30. Mødet er annonceret i denne uges udgave af Den Lille Avis.

tirsdag den 16. april 2013

Skolegården i Nørre Snede med i Realdania-konkurrence

Renoveringen af skolegården på Nørre-Snede Skole er udtaget som et af de 17 projekter der går videre til 2. runde i projekt "Drøn på skolegården". Mindst fem projekter udvælges til realisering.

Projektet i Nørre Snede er udvalgt blandt i alt 106 ansøgninger. Projektet afvikles af Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse.

Drøn på skolegården er en kampagne, som skal skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive. Både i og efter skoletid.

Link til omtale af projektet i Nørre Snede

Vær med til forårsrengøring i Nørre Snede på søndag

Kom med, når Danmarks Naturfredningsforening og Nørre Snede Lokalråd søndag den 21. april kl. 10.30 arrangerer den årlige affaldsindsamling. Alle kan være med, og vores by og naturen har brug for frivillige hænder.
Når børn, selv har været med til at samle
affald ind, vil de være mindre tilbøjelige
til at smide affald i naturen
(foto fra en tidligere landsindsamling).

Motion, socialt samvær og en god gerning går hånd i hånd, når alle som har lyst søndag den 21. april indsamler affald i Nørre Snede. Du kan være med til at indsamle henkastet affald på byens hovedstrøg og i vores grønne områder. Vi afleverer det på genbrugsstationen, så det i stedet kan gøre gavn. Det samme gør borgere rundt om i hele Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) står bag kampagnen, der kører for ottende år i træk. I Nørre Snede arrangeres affaldsindsamlingen sammen med Nørre Snede Lokalråd. Sidste år deltog 100.000 i den landsdækkende indsamling. Resultatet sidste år var 198 ton affald og 175.000 dåser.

En tradition der samler børn og voksne

Affaldsindsamlingen er en hyggelig og social måde at give naturen og byen en hånd på. Har du lyst til have det sjovt sammen med andre fra din by og samtidig gøre naturen en tjeneste? Så mød op den 21. april – og tag gerne børn, børnebørn eller din nabo med!

Når børn, selv har været med til at samle affald ind, vil de være mindre tilbøjelige til at smide affald i naturen. Så du kan være med til at lære børnene nogle gode vaner samtidig med at de får en god og aktiv søndag med masser af frisk luft.

Mød op Torvet kl. 10.30. Medbring gerne arbejdshandsker og kost, skovl eller trillebør – og evt. madpakke og noget at drikke. Arrangørerne sørger for plasticsække og for at affaldet bliver kørt væk. Tilmelding er ikke nødvendig.

Yderligere oplysninger:
Louise Degnbøl (DN Nørre Snede), mobil: 60 46 16 15
Bjørn Kassøe Andersen (Nørre Snede Lokalråd), mobil: 42 44 03 30

tirsdag den 9. april 2013

Levende Læsegruppe på Nørre Snede Bibliotek

Levende læsegrupper starter  torsdag den 11. april 2013 kl. 9.30-11.00 på Nørre Snede Bibliotek og fortsætter de følgende torsdage.

Hvad er en Levende læsegruppe? I en læsegruppe mødes mennesker til hyggeligt samvær omkring højtlæsning. Vi læser i fællesskab og reflekterer undervejs over historien og taler om hvad der ellers falder os ind.

Hvem kan være med? Alle. Det kræver ingen specielle forudsætninger at være med i en levende læsegruppe; blot lysten til at få en rigtig god læseoplevelse sammen med andre. Her er ikke lagt op til videnskabelige analyser og krævende fortolkninger.

Hvad læser vi? Vi læser skønlitteratur: Digte, noveller og evt. romaner. Vi læser nyere dansk og nordisk litteratur og vi læser verdensklassikerne. Vi læser smalt og bredt, stort og småt…. Alt hvad der er godt!

Hvor læser vi? Læsegruppen mødes torsdage på Nørre Snede Bibliotek og læser en time til halvanden hver gang.

Hvad koster det? Pris: 15 kr. pr. gang, som dækker kaffe og kopi af tekster. Tilmelding til læsegruppeleder, Annette Rosendal, tlf.: 2757 9773

Dans og musik for børn, forældre og bedsteforældre


Nu er Børnekulturfabrikken klar med et nyt arrangement for de 4-8 årige og deres forældre eller bedsteforældre. Det er lørdag d. 13. april kl. 14-15.30 på Torvet i Nr. Snede.

Dans og musik er dejligt og skaber glæde og fællesskab for såvel store som små. Derfor er det musik og dans, der denne eftermiddag er i fokus, hvor børn og voksne sammen med Benny og Karen Simmelsgaard vil synge, lave små sanglege, danse lette folkedanse og spille. Der vil være danse som rits rats, som også blev danset i bedstemors tid, krydret med nyere sange og sanglege.

Karen vil lære danse og sange fra sig på gulvet, mens Benny spiller på harmonika til. Benny medbringer også små rytmeinstrumenter og trommer til de børn, som ikke har lyst til at danse og hellere vil spille rytmer, og derved bidrage til det store danseorkester.

Undervejs i arrangementet bliver der en lille pause, hvor der kan nydes et glas saft eller en kop kaffe. Her vil man også kunne skrive sin mailadresse og løbende få nyt fra Børnekulturfabrikken. Har man gode ideer til andre tiltag, som kan laves i regi af Børnekulturfabrikken, lægges de i vores idekasse.

Tilmelding til dans og musik er ikke nødvendig. Pris 25,- pr. barn. I tilfælde af dårligt vejr, regn/for blæsende/for koldt, flyttes arrangementet til Aulaen på Nr. Snede Skole.

Vi udsender nyheder her på www.noerresnede.dk og du kan også følge os på vores Facebook-side hvor der er information om vores tredje arrangement d. 11. maj, som bliver en dag med teater og drama for børn fra 10 år.
.