søndag den 23. juni 2013

Nu er driftopgaverne i Nørre Snede fordelt

De driftsopgaver som fremover løses af frivillige i Nørre Snede, er nu fordelt på en række foreninger og personer.

Renholdelse og affaldsindsamling varetages af Helge Stenkjær, der vil rekruttere et antal personer til at hjælpe sig. Aflønning går til de foreninger som hidtil har fået penge fra Helge’s mangeårige skrotindsamling. Opgaven omfatter tømning af affaldskurv ved miljø-øer, indsamling af løst affald på offentlige arealer og renholdelse af granitsten, skilte og pæle på Indre Hjertesti.

De Danske Forsvarsbrøde i Nørre Snede løser opgaven med renholdelse af skilte og pæle på Ydre Hjertesti samt renholdelse samt tømning af affaldskurv ved de nye shelters på Hærvejen og dertil også vedligeholdelse af shelters og bænke samt supplering med brænde.

Højderyggens Gymnastik Forening står for flagning ved kommunens administrationsbygning i Nørre Snede på flagdage. Højderyggens Gymnastik Forening har i forvejen opgaven med at hejse flagene på de 3 flagborge i Nørre Snedes udkant.

Nørre Snede lokalråd sørger for vedligeholdelsen af Tarzanbanen i Kirkeskoven. Aftalen mellem Nørre Snede Lokalråd og Ikast-Brande Kommune er en forsøgsordning, som startede 1. juni. og løber året ud, hvorefter den evalueres. Ideen i forsøget er lade de penge, Ikast-Brande Kommune ikke bruger på driften af de pågældende ting, komme Nørre Snede til gode. Der er tale om en række mindre driftsopgaver som Lokalrådet og Ikast-Brande Kommune har vurderet med fordel kan løses lokalt.

tirsdag den 18. juni 2013

Progam for midsommerfesten 23. juni i Nørre Snede

Så er programmet klar for midsommerfesten på Hærvejen og alle de mange aktiviteter som foregår i Nørre Snede den 23. juni. Se programmet her i layoutet version - eller nedenfor i tekstversion.

06.54
Løberne ankommer til forplejning.

07.00-08.00
Gratis morgenmad til byens borgere på Torvet v. Borgerforeningen.

07.24
Vi sender løberne godt af sted.

07.00-08.00
Brugsen og Rema1000 åbner med knaldtilbud, som kun gælder denne time.

07.00-14.00
FDF er på Torvet med børnevenlige aktiviteter.

08.30
Friluftsgudtjeneste v. Højen på kirkegården v. Arne Kiel Nielsen og på hamonika Benny Simmelsgaard. Gudstjenesten er tilrettelagt som en lille pilgrimsvandring v. kirken og på kirkegården.

10.30-11.00
Åbning af Banner udstilling ved Kulturbanken (Nørre Snede Lokalråd).

11.15-13.30
Børnearrangement på Torvet, hvor der laves et fælles kunstværk. Afholdes af Børnekulturfabrikken.

12.00-13.00
Rema1000 og Brugsen har igen knaldtilbud som kun gælder denne time.

12.30-13.30
Fællesspisning på Torvet. Menu: 1 stk. sandwich eller ½ pizza + valgfri drikkevare kr. 25,00. Der sælges kaffe, øl og vand.

13.30-15.30
Ca. 1000 cykelryttere ankommer i dette tidsrum til forplejning.

14.00-15.00
Tarzan Race på byens Tarzanbane i Kirkeskoven for hele familien v. Lokalrådet. Overraskelse til alle deltagende børn v. Nr. Snede Entreprenør og Multiservice (NEM).

15.30-15.45
Indvielse af skolens nye orange møbel – Sound Satelite - for byens borgere. Kom og se hvad den kan!

I tidsrummet fra 08.00 til 16.00 vil der også være følgende aktiviteter:
- Mini-fodboldbane ved NSG.
- Hoppeborg samt skydetelt ved Rema1000.

18.00-19.00
Fællesspisning på Oasen v. FDF. Menu: Lækker gris, salat og kartofler.

18.30-19.00
Fakkeloptog i samlet flok fra Torvet til Oasen med byens lokalbetjent Viggo Nielsen i front. KOM OG VÆR MED! Fakler uddeles efter først til mølle princippet af NSHH og Borgerforeningen.

19.00-21.00
Sankt Hansbål afholdes ved FDF i samråd med Borgerforeningen og Lokalrådet ved Oasen.
Båltaler: Arne Kiel Nielsen. Der kan købes pølser og drikkevarer, samt kaffe og kage.

mandag den 17. juni 2013

’Wavy banners’ 2013 - beskrivelse af bannerudstillingen

53 billedkunstnere fra 22 forskellige lande har skabt bannere til Sdr. Nissum, Humlum, Nørre Snede og Vorgod-Barde som led i Kulturfestival BØLGEN.

I hver af de 4 ovennævnte byer kan man henover sommeren se en række bannere, ophængt i lygtestanderne langs hovedgaden. Bannerne er fremstillet specielt til anledningen, som er Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands kulturfestival BØLGEN, og kunstnerne er bedt om at forholde sig til temaet BØLGEN. ’Wavy banners’ bliver en hel lille bølgende festival i sig selv, hvor man vil kunne finde bølger af enhver art, lige fra hvad vi i Danmark kalder bølgechips, henover finansielle, politiske, geografiske, kulturelle, propaganda-, hjerte-, repetitions-, lyd-, kommunikations-, alment menneskelige og til helt personlige bølger, kurver og bevægelser.

Der er lige så mange forskellige personlige og unikke tilgange og udtryk som der er deltagende kunstnere, og hensigten er også at bruge festivalidéen til netop at bringe forskelligheden og mangfoldigheden på banen og linke de fire byer sammen i et pluralistisk mangfold af visioner og udtryk, holdt oppe af et fælles på forhånd bestemt koncept, format og BØLGE-tema.

Kulturfestival BØLGEN skydes først officielt i gang den 18. august, men 'Wavy banners' søsættes i det midt- og vestjyske allerede den 22.-23. juni, hvor bannerudstillingerne åbnes i de 4 byer. Den 24.-25. august rokerer bannerudstillingerne rundt, således at hver by vises to forskellige udstillinger i løbet af hele udstillingsperioden (22. juni - 19. oktober). I forbindelse med genåbningerne i august vil flere af bannerkunstnerne være til stede, og der vil i den anledning være arrangeret forskellige events, bl.a. artist talks ved de deltagende kunstnere i de 4 byer og i Art Epi Centret, BØLGENs eksperimenterende og bæredygtige landsby på heden ved Præstbjerg Naturcenter.

'Wavy banners' arrangeres af foreningen ET4U - contemporary visual art projects Vestjylland og realiseres i et samarbejde med Vorgod-Barde Borgerforening, Sdr. Nissum Borger - og Idrætsforening, Humlum og Omegns Borgerforening og Nørre Snede Lokalråd. Borgerne i de berørte byer har gennem deres foreninger udvist stor flid og uimponeret interesse og åbenhed for sagen. De fem arrangerende foreninger håber, at 'Wavy banners' bliver godt modtaget, sætter sine spor og giver anledning til bølgegang i meningsudvekslingerne, for således er der skabt åbning for en vigtig del af formidlingen af kunsten, nemlig samtalen.

Nørre Snede Lokalråd er stolte over at være en del af projektet, og derved være med til at sørge for at der vises kunst andre steder end der hvor man plejer at kunne se kunst. Den første udstilling i Nørre Snede åbnes søndag d. 23. juni kl. 10.30 på Torvet.

Invitation til bannerudstilling i Nørre Snede og tre andre byer

Så bydes der velkommen til åbning på ’Wavy banners 2013’. Udstillingen der foregår i fire jyske byer åbner lørdag den 22. juni i Humlum og Sdr. Nissum og søndag den 23. juni i Nørre Snede og Vorgod-Barde. 53 billedkunstnere fra 22 forskellige lande laver 53 dobbeltsidede bannere til de fire byer i Midt- og Vestjylland i anledning af Kulturfestival Bølgen. Se mere om banner udstillingen på websitet et4u.dk.

fredag den 7. juni 2013

Midsommerfest på Hærvejen i Nr. Snede - hvad kan vi glæde os til ?

Af Tinne W. Lambertsen og Henrik Østergaard (pva. festudvalget)
Fra indvielsen af Torvet 23. juni 2012

I forbindelse med DGI 's hærvejsløb den 23. Juni, som kommer gennem Nørre Snede, er der nu sammensat et varieret festprogram for byens borgere, løbende over hele dagen.

Programmet omfatter bl.a. gratis morgenmad, friluftsgudstjeneste, FDF børneaktiviteter, åbning af kunstbanner udstilling, børnekultur-arrangement, hoppeborg, skydetelt, mini fodboldbane, fællesspisning på Torvet, Tarzan Race for børnene. Alt kulminerer til slut med fakkeloptog gennem byen og Sankt Hansbål på Oasen.

Vi glæder os til at se dig til en festlig dag.

onsdag den 5. juni 2013

Evaluering af byfornyelsen

Lidt forsinket bringer vi her omtale af evalueringen af byfornyelsen i Nørre Snede. Den 11. april afholdt koordinationsgruppen som sin sidste handling et evalueringsmøde sammen med en række af de kommunale medarbejder som havde været involveret.

Evalueringen viste at der er høstet gensidige dybe og konstruktive erfaringer som har flyttet grænser både i administrationen og hos de frivillige i Nørre Snede. Der var  stor tilfredshed med processen og dens resultater.

Evalueringen blev fremlagt på Byrådets møde den 27. maj.

Læs hele evalueringen i pdf-format

Naturen midt i Nørre Snede - for voksne (12. juni)

Fra Nørre Snede Kultur- og Biblioteksforening (NSKUBIB)

Kom med en tur på Overdrevet, onsdag den 12. juni, klokken 19:30. Nørre Snede Kultur- og Biblioteksforening (NSKUBIB) inviterer med en tur på Overdrevet, for nogle måske bedre kendt som marken, der ligger bag Schat’s hus, på vej ned mod Svanebakken og Kildebakken.

NSKUBIB har, i lighed med tidligere år, allieret sig med Morten DD Hansen, som er kendt fra radio og TV for sin store viden som naturvejleder og museumsinspektør. Han er ansat på Naturhistorisk Museum i Aarhus og bor i Nørre Snede.

Morten DD vil guide deltagerne gennem en lille tur på Overdrevet, og fortælle om hvilke former for plante- og dyreliv der findes her, helt lokalt. Med Morten DD’s egne ord, er der masser af planter, insekter og ”en enkelt syngende fugl” at finde, på Overdrevet en onsdag aften klokken 19:30.

Der er mødested på Skovbakken, ud for Anlægget, hvor vi sammen vil følges ad over på Overdrevet. Der er gratis deltagelse. Husk tøj efter vejret. Tag gerne en ven eller måske naboen med.

tirsdag den 4. juni 2013

Naturen midt i Nørre Snede - for børn (8. juni)

Pressemeddelelse fra Børnekulturfabrikken

Børnekulturfabrikken afholder et arrangement i Nr. Snede lørdag den 8. Juni fra 13:00-16:30. Denne gang skal vi udforske naturen i Nr. Snede by, hvorefter vi vil arbejde med et kunstnerisk udtryk, inspireret af samtidskunsten.

Arrangementet er for de 7-12 årige og deres voksne, men hvis der er børn, der har mod på at deltage alene er de velkomne. Naturvejleder Morten DD Hansen fortæller og viser hvad naturen rummer af kryb, kravl og krat på "overdrevet". Herefter vil kunster Line Sandvad Mengers give en kort introduktion til forskellige kunstneres arbejde med naturen som udgangspunkt, hvorefter vi selv går i gang med at lave egne værker.

Inspireret af blandt andet kunstnerparret Lois og Franziska Weinberger, laver vi i samarbejde selv små stykker natur som vi udstiller et sted i Nr. Snede. Vi 'flytter' altså lidt på naturen og ser hvad der sker! Så mød op, hvis du er vild med natur og har lyst til at udforske den på en ny og inspirerende måde.

Vi mødes på torvet og starter med lidt at spise, så de, der eventuelt har deltaget i Klovneløbet samme dag, kan være med. Dagen afsluttes med en lille festlig fernisering af projektet.
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag og håber på en god opbakning fra børn og deres voksne.

Prisen for denne dag er 25,- pr. barn. Tilmelding til dagen skal ske senest d. 6. maj på: bornekulturfabrikken@gmail.com. Skriv navn og alder.

I Nørre Snede vil borgerne selv drive deres by!

Pressemeddelelse fra Nørre Snede Lokalråd og Ikast-Brande Kommune

Hvad sker der, når aktive borgere har lyst til at overtage en række af kommunens driftsopgaver? En flok handlekraftige borgere fra Nørre Snede gør forsøget.

Ikast-Brande Kommune er i samarbejde med Nørre Snede Lokalråd ved at søsætte et forsøg, hvor Nørre Snede Lokalråd sammen med andre foreninger og et antal frivillige overtager en række driftsopgaver fra Ikast-Brande Kommune. Forsøget starter d. 1. juni og løber året ud, hvorefter det evalueres. Ideen i forsøget er lade de penge, der spares på driften, komme Nørre Snede til gode.
Projektidéen er fostret i Nørre Snede Lokalråd som en opfølgning på det store engagement, der gennem de sidste år er vist med byfornyelsen. Byfornyelsen har givet Nørre Snede By et stort kvalitetsløft, og Nørre Snede Lokalråd vil gerne stå i spidsen for at fastholde borgerne i den energi. Det giver socialt engagement og ejerskab at engagere sig i at passe på byen. Inspirationen kommer fra biblioteket og NSKUBIB (Nørre Snede Kultur- og biblioteksforening), der har givet biblioteket et stort løft og gjort det til omdrejningspunktet i Nørre Snedes kulturliv.

Projektet lægger vægt på, at byens borgere på en enkel måde kan hjælpe med til at vedligeholde byen. Ejerskabet vil ikke kun omfatte de direkte involverede, hvem smider for eksempel et stykke affald på gaden, når det er ens bedstemor, der er med til at samle det op?

Henning Berg fra Nørre Snede lokalråd siger, at ”Ikast-Brande Kommune har været med på ideen fra dag et og tror på, at byens borgere vil være med på ideen”. Henning Berg håber også, at forsøget betyder, at nogle af de ting, der ikke kunne realiseres i byfornyelsesprojektet, nu bliver mulige.
Nørre Snede Lokalråd er i øjeblikket ved at rekruttere frivillige og foreninger til at løse opgaverne.
Støtte til aktive borgere
Ikast-Brande Kommune forsøger under navnet Mental Frikommune at finde nye måder at drive kommune på, så kommunen bliver bedre i stand til at klare fremtidens udfordringer.

”Det her tiltag er i Mental Frikommunes ånd”, udtaler kommunaldirektør Henning Hansen. ”Her har vi en gruppe borgere, der aktivt har lyst til at tage et ansvar for deres lokalområde. Det kommer både byen og kommunen til stor gavn. Det er en anden måde at tænke velfærd på, som kommunen gerne vil støtte. . Jeg håber, at også andre byer og lokalområder får lyst til noget lignende.”

De konkrete opgaver som borgerne skal stå for er:
-  Renholdelse samt tømning af affaldskurv ved miljø-øer
-  Indsamling af løst affald på offentlige arealer
-  Renholdelse af granitsten, skilte og pæle på Indre Hjertesti
-  Renholdelse af skilte og pæle på Ydre Hjertesti
-  Renholdelse samt tømning af affaldskurv ved shelters på Hærvejen
-  Vedligeholdelse af shelters og bænke samt supplering med brænde ved bålplads på Hærvejen
-  Vedligeholdelse af terrænbane med tilhørende faldunderlag i Kirkeskoven
-  Flagning ved administrationsbygningen i Nr. Snede på flagdage

Yderligere oplysninger:
Nørre Snede Lokalråd:  Henning Berg, mob. 2070 8668
Ikast-Brande Kommune:  Henning Hansen, mob. 2027 9777


Se omtale på dr.dk P4 Midt & Vest
Se indslag på TV Syd

tirsdag den 21. maj 2013

Midsommerfest på Hærvejen i Nørre Snede

Af Tinne Lambertsen og Henrik ØstergaardFra indvielsen af Torvet den 23. juni sidste år
I forbindelse med DGI 's Hærvejsløb søndag den 23. juni, som kommer gennem Nørre Snede, syntes vi - en gruppe foreninger i Nørre Snede - at det skulle festliggøres.

Vi har derfor i fællesskab sammensat et varieret festprogram på Torvet. Der kommer til at være aktiviteter hele dagen og vi afslutter med Sankt Hansbål. Nærmere information/program følger. HUSK allerede nu at sætte kryds i kalenderen, kom op og hjælp med at heppe på alle løberne og cykelrytterne der kommer gennem byen. Vi ses.
Evt. spørgsmål til Tinne W. Lambertsen (mobil 40 09626) eller Henrik Østergaard (mobil 30248766).
.