lørdag den 3. september 2016

Så er det nye lokalråd på plads

Afstemningstallene for valget til Nørre Snede Lokalråd er nu opgjort. I alt deltog 316 personer i valget, hvilket giver en stemmeprocent på cirka 16. Hver stemmeberettiget kunne afgive op til 7 stemmer. Der blev afgivet i alt 1313 stemmer.
Følgende blev valgt til at sidde i bestyrelsen:
Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Carsten Thomsen, Gitte Solgaard Andersen, Anja Isgaard Jensen, Dennis Knudsen og Henning Berg. Som 1. suppleant blev valgt Ole Weilstrup og som 2. suppleant Henrik Østergaard.


Kandidat
Stemmetal
Hans Jørgen Jensen
167
Britta Sørensen
161
Carsten Thomsen
147
Gitte Solgaard Andersen
129
Anja Isgaard Jensen
127
Dennis Knudsen
123
Henning Berg
99
Ole Weilstrup
95
Henrik Østergaard
84
Finn Bjertrup
80
Ricki Voss Kjærgaard
56
Janie Rasmussen
33
Claus Vilhelmsen
12
Antal afgivne stemmer i alt
1313

mandag den 15. august 2016

Anja Isgaard Jensen: Jeg tager gerne arbejdshandskerne på

NSLvalg2016 - Anjas præsentation:
Jeg er ikke bare et ansigt, jeg synes faktisk, jeg har noget at bidrage med. Jeg er er 34 år og mor til tre dejlige unger på 8, 5 år og en på snart 10 mdr. Jeg arbejder i Viborg og pendler hver dag mellem byerne.

Jeg har før deltaget i forskelligt bestyrelsesarbejde, og nyder at kunne bidrage. Jeg kan ikke have at tingene tager lang tid. Tag nu bare og gør noget ved det med det samme. Jeg er typen som ikke er bleg for at sige hvad jeg mener, og jeg tager gerne arbejdshandskerne på :-)

Nogle har spurgt mig om vuggestuepladser. Egentlig synes jeg, at det er et kommunalpolitisk spørgsmål, men jeg har valgt at dreje den. Hvis der fra byrådets side er et ønske om vuggestuepladser, så skal jeg ikke sige nej tak. Jeg synes det er vigtigt, at vi som borgere har et valg, om man ønsker offentlig dagpleje, vuggestue eller privat pasningsordning.

Noget af det, jeg synes det kunne være spændende at arbejde med, er blandt andet:

 • Børn og unge, herunder deres sikkerhed til og fra skole eller deres aktivitetsmuligheder som for eksempel legeplads og skaterbane.
 • At "sælge" Nørre Snede ved at fortælle alle, hvilken dejlig by vi bor i og derved forhåbentlig trække flere til, som vil bosætte sig. Personligt synes jeg, at der godt kunne være flere byggegrunde, så vi kan få noget cirkulation, og gøre plads til tilflytterne.

Jeg mener, at Lokalrådet være en platform for dialog, der skal lytte til borgernes ønsker. De som sidder i Lokalrådet skal påvirke borgere til aktivt fællesskab og synliggøre lokale ønsker og behov.

Hans Jørgen Jensen: Vi skal være nytænkende og se muligheder

NSLvalg2016 - Hans Jørgens præsentation: 

Om mig selv

 • 65 år og stadig arbejdende på fuld tid. De sidste 16 år som storkundechef i Alka Forsikring. Tidligere har jeg  været havnearbejder, lærer i 10 år på Nr. Snede Skole, assurandør, rekrutteringskonsulent og salgschef.
 • Har boet i 8766 siden 1977 med et par enkelte afstikkere, men må sande at byen er et godt sted og dens mennesker bare er dejlige.
 • Bor alene og har 3 dejlige børn og 4 nuttede børnebørn.
 • Har gennem årene arbejdet i adskillige bestyrelser, udvalg og kommissioner.
 • Elsker rare mennesker og godt øl.
Jeg vil arbejde for: 


 • 8766 skal være et unikt lokalområde for alle borgere.
 • Vi er nytænkende og ser muligheder.
 • Skabe og være katalysator for aktiviteter og events.
 • Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. 
 • Gøre det attraktivt at leve en sund og aktiv livsstil ved at udnytte de rekreative potentialer i de spændende naturarealer, der omkranser byen.
 • Videreudvikle, styrke og synliggøre det stærke kultur- og fritidsliv ved at gøre foreningerne og de mange engagerede ildsjæle til aktive spillere i skabelsen af liv i byen.
 • Tiltrække nye borgere og forstærke markedsføring af 8766 som bosætningsstedet, der skaber rammer for trivsel, kvalitet og vækst.
 • Lokalrådet inspirerer og fremmer til nye boligformer, der styrker byliv og fællesskab.
 • At sikre og udbygge borgernes muligheder for attraktive samlingssteder og fritids- og kulturtilbud med gode faciliteter såvel indendørs som udendørs.
 • Fortsat forskønnelse af bymiljøet.
 • Stimulering af det lokale engagement og den aktive deltagelse i udviklingen af 8766. 
 • Være talerør for alle borgere. 
 • Vi skal have det sjovt og behandle hinanden ordentligt.


Britta Sørensen: Jeg vil arbejde for byen

NSLvalg2016 - Brittas præsentation:
Jeg hedder Britta Sørensen, er 56 år.  Jeg har boet i Nørre Snede i snart 40 år og arbejdet for lokale arbejdsgivere snart lige så længe. Mine børn og mand er også stærk forankret i Nørre Snede, og derfor har jeg valgt at stille op til Lokalrådet for at gøre et stykke frivilligt arbejde for byen.

Det jeg vil arbejde for står i vedtægterne for Lokalrådet, så om jeg er grøn, gul eller blå har forhåbentlig ingen betydning for arbejdet i Lokalrådet.

Henning Berg: Kontinuitet og unge kræfter

NSLvalg2016 - Hennings præsentation:
Jeg hedder Henning og er født og opvokset i Nørre Snede. Efter at have været væk herfra i cirka 10 år, flyttede jeg tilbage i 2002. Jeg er 57 år gammel og far til to børn på 16 og 10 år.

Siden 2009 har jeg været med i arbejdet omkring byfornyelsen i Nørre Snede, og jeg har efterfølgende været medlem af bestyrelsen for Nørre Snede Lokalråd.

Jeg mener, at det er vigtigt at bevare kontinuiteten i Lokalrådet og den tillid, vi har opbygget i forhold til kommunens embedsværk og politikere. Den gode dialog vi har opbygget med kommunen i forbindelse med byfornyelsen har været medvirkende til, at vi også har fået gennemført en række andre projekter.

Jeg har været involveret blandt andet følgende projekter:

 • Renovering/ombygning af Nørre Snede Skole
 • Byvedligeholdelse (affaldsindsamling)
 • Den nye legeplads
 • Forsøget på at få uplights på Torvet
 • Trafikafviklingen på Torvet (dialog med kommune og politi om fartdæmpning).

Lige så vigtig som kontinuiteten er det at få nogle unge kræfter med i lokalrådet. Derfor en opfordring til også at stemme på nogle af de unge kandidater. Vi skal have nye kræfter, der ønsker noget godt for vores i forvejen dejlige by.

Fremadrettet forestiller jeg mig at man blandt andet kunne arbejde med:

 • Den fortsatte udvikling af Nørre Snede som et attraktivt sted at bo. 
 • Det at kunne tiltrække nye borgere til byen. 
 • At vi plejer de unge mennesker i Nørre Snede, for eksempel i form af støtte til vores nye skole.

Desuden vil jeg også gerne arbejde med at få alle byens villavej op i en god standard.

Henning Berg besvarer evt. spørgsmål på mail henning.berg@live.dk eller mobil 20708668. Han besvarer ikke kommentarer på sociale medier.

Claus Vilhelmsen: Flere fælles aktiviteter og bedre sammenhold

NSLvalg2016 - Claus' præsentation:
Jeg er uddannet tømrer. Jeg er 55 år gammel og bor på Lindbjerg Allé. Jeg synes, at vi skal gøre noget for de unge mennesker, så de for eksempel får et aktivitetshus eller en café.

Det voksne publikum efterlyser også et fristed, hvor man kan komme forbi efter fyraften.
Jeg synes, vi skal have nogle flere fælles aktiviteter, så vi får bedre sammenhold og får sat Nørre Snede på landkortet.

Claus besvarer evt. spørgsmål på mobil 52587633. Han besvarer ikke kommentarer på sociale medier.

Dennis Knudsen: En by med plads til alle

NSLvalg2016 - Dennis' præsentation:
Jeg er en ung mand på 32 år, som har boet i Nørre Snede, lige siden min fødsel i 1983. I dag bor jeg sammen med min kone Pernille og vores datter Camilla på 2 år i vores hus på Horsensvej. 

Til dagligt arbejder jeg hos Jysk Emballage Rens, samtidig med, at jeg er ansat hos Falck som deltidsbrandmand og holdleder. Udover det er jeg hver mandag eftermiddag FDF-leder for en masse skønne børn og unge på Oasen.

Mit ønskede fokus i Lokalrådet er bl.a. at vores by og omegn får et godt og solidt samarbejde alle parter imellem. Jeg ønsker en by, hvor der er plads til nytænkning, forandringer og forbedringer –  en by hvor der er plads til os alle. Jeg ønsker et lokalsamfund, der samler folk og løser udfordringerne i fællesskab og med sammenhold.

Jeg lægger vægt på, at alle i vores lille samfund skal have mulighed for lige taletid, og at alle, der har idéer, skal kunne høres. For at vi i vores by og omegn skal kunne danne fællesskab og samarbejde, skal vi nemlig alle have mulighed for at komme med vores idéer, store som små. Det er ikke kun dem, der taler højst, der har gode input og tanker for vores fælles samfund.


Jeg ønsker mig et lokalråd, der er til for alles interesse, store og små, unge som ældre, foreninger, virksomheder og erhvervsdrivende. Vores lokale samfund har i dag mange ting at byde på, og hvis vi alle i sammenhold skaber et solidt lokalt fællesskab, mener jeg, at vi kan få et endnu bedre lokalsamfund med masser af muligheder.

Henrik Østergaard: Fokus på tilflytning og bosætning

NSLvalg2016 - Henriks præsentation:
Jeg hedder Henrik og har boet i Nørre Snede siden 1989 Jeg er 50 år gammel, gift og far til tre piger på 20, 17 og 11 år. Udover at være aktiv i Lokalrådet er jeg også engageret i Nørre Snede Hallen, Lokalradioen og Præriefesten.

Fra 2009 var jeg med i byfornyelsen i Nørre Snede, og efterfølgende er jeg trådt ind i bestyrelsen for Nørre Snede Lokalråd. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi bevarer kontinuiteten i Lokalrådet og det netværk, vi har opbygget i forhold til politikere og kommunens embedsværk. Derfor har jeg valgt at tage en tørn mere. Det er også vigtigt, at vi bevarer og videreudvikler de projekter, Lokalrådet i forvejen er involveret i.

Jeg mener, at det vigtigste arbejde for Lokalrådet fremadrettet er at fokusere på tilflytning og bosætning, samt at gøre ”branded” Nørre Snede kendt for noget positivt. Jeg er også optaget af, hvordan vi kan udbygge fællesskabet og få byen til ”at trække på samme hammel”. Desuden mener jeg, at Lokalrådet skal være det forum, hvor projekter og ideer, der ikke hører til andetsteds, skal udvikles og realiseres.

Janie Rasmussen: Jeg vil gerne gøre byen mere kendt

NSLvalg2016 - Janies præsentation:
Mit navn er Janie Rasmussen. Jeg er 40 år gammel. Min mand Lars og jeg har boet i byen i 10 år. Jeg er blind og bruger førerhunden Øja.

Jeg er studievært på weekendradioen fredag eftermiddag fra kl. 14 til 18 og nogle gange også lørdag. Jeg elsker frivilligt arbejde. At kunne hjælpe andre og få lov at gøre en forskel.

Jeg har meget erfaring med den slags arbejde både fra Landsforeningen af førerhundebrugere, hvor jeg arrangerede både kurser og arrangementer fra 2000 til 2005 og fra forskellige kommunale råd, da vi boede på Sjælland - blandt andet kommunikationsrådet, handicapudvalget og andet i Korsør.

Jeg vil meget gerne være med til at gøre noget for byen, både ved at lave arrangementer og gøre byen mere kendt.

For mig vil det betyde meget, at I har lyst til at vælge mig. Jeg lover, at jeg er meget god til at få ideer og også til at samarbejde med andre. Jeg mener selv, at jeg er et godt valg, da jeg er vant til at finde løsninger og få ideer og mener, at det er vigtigt at lave nogle arrangementer for alle grupper. Også for at gøre byen mere spændende.

Ricki Voss: De unge skal have et værested

NSLvalg2016 - Rickis præsentation:
Jeg hedder Ricki og er 25 år. Jeg vil arbejde for at vi får sat noget i gang for de unge. Mit motto er "væk fra gaden – væk fra balladen”.

I den forbindelse vil jeg kæmpe for et værested for de unge, hvor de kan slå sig løs og blive en del af et større sammenhold. For mig giver det god mening.

Jeg vil gøre mit for at hjælpe til, hvor der kan hjælpes, evt. med aktiviteter, der kan ryste os sammen i byen. Nørre Snede skal være en attraktiv og smuk by at bo i. For mig skal der være plads til alle her i byen, også dem, der har det svært eller eventuelt kommer fra udlandet. Lad os alle stå sammen. For sammen er vi stærke :)

.