tirsdag den 24. januar 2017

Nyt system til udsending af nyhedsmails

Noerresnede.dk har i dag skiftet system til udsending af mail-advisering, når der er nyheder på websitet. De nye adviseringer ser anderledes ud - men skulle virke stort set på samme måde. Skriv til kassoe@direction.dk hvis du oplever problemer.

torsdag den 15. december 2016

Boliger på vej på Nama-grunden i Nørre Snede


I løbet af de næste par år kommer den forladte Nama-fabrik i Nørre Snede samt et naboareal til at vige pladsen for omkring 20 tæt-lav almene lejeboliger og et antal ejerlejligheder.
Det nystiftede Nørre Snede Byinvest ApS har netop købt den gamle fabrik med henblik på nedrivning. Bag selskabet står otte borgere i Nørre Snede, som ønsker at fremme byens udvikling. De har gennem længere tid forberedt købet i tæt dialog med både Ikast-Brande Kommune og boligskabet Domea Nørre-Snede.

Her er nogle af de involverede fra Nørre Snede Byinvest, Domea og
Ikast-Brande Kommune (fra venstre): Carsten Kissmeyer, Olav Holst Hansen,
Lars Todbjerg-Hansen, Louise Prahm, Kaare Graversen, Henning Berg,
Thies W. Jeppesen, Jytte Marie Rasmussen, Carsten Christensen
Carsten Christensen og Bjørn Kassøe Andersen.
Første etape bestående af de omkring 20 lejeboliger vil blive opført af Domea på den østlige del af Nama-grunden samt på et areal på godt 4000 kvadratmeter på Vinkelvej umiddelbart nord for Nama-grunden. På den vestlige del af Nama-grunden, hvor de nuværende fabriksbygninger ligger, vil Nørre Snede Byinvest i efterfølgende etaper lade opføre et antal ejerlejligheder, formodentlig i form af to eller flere 4-etagers punkthuse. Hvor mange punkthuse der bliver, vil afhænge af efterspørgslen.

Ole Nørgaard Andersen, der er bestyrelsesformand for det nydannede anpartsselskab, siger: ”Vi har arbejdet længe på sagen, og vi er meget glade for nu have rådighed over en stor og centralt beliggende grund i Nørre Snede. Vi håber, at vi, ved at skyde gang i dette projekt, kan bidrage yderligere til den fornyelsesproces, som de seneste år har præget Nørre Snede.”

Byrådsmedlem Kaare Graversen (DF), der er formand for Domea Nørre-Snede siger: ”Vi ser frem til at kunne udvide vores antal af lejeboliger i byen. Over de seneste år har vi mærket stigende efterspørgsel fra ældre borgere, som gerne vil fraflytte fra deres parcelhuse – og Domeas erfaring er generelt, at tæt-lav lejeboliger er attraktive for alle aldersgrupper.”

Før projektet igangsættes, skal der udformes detaljerede planer, i første omgang for lejeboligerne og Domeas projekt skal godkendes af Ikast-Brande kommunes byråd. Der skal også i løbet af det næste års tid udarbejdes en lokalplan for området, afholdes informationsmøder og træffes beslutning om antallet af punkthuse. I denne periode vil Nama-bygningerne bliver udlejet på tidsbegrænset basis. Den første aftale er allerede indgået med et nyt fitness center, som åbner i februar.

Borgmester Carsten Kissmeyer har det seneste halvandet år været i dialog med Nørre Snede Byinvest om projektet på Nama-grunden. Han siger: ”Jeg glæder mig over, at en gruppe lokale borger tager Nørre Snedes udvikling alvorligt og vil investere i fremtiden. Det tror jeg kan få afgørende betydning for byens udvikling. Vi ved fra andre byer, at initiativer af denne type kan skabe dynamik i boligmarkedet, hvilket blandt andet kan være med til at tiltrække nye børnefamilier.”

Holdet bag Nørre Snede Byinvest er optimistiske i forhold til Nørre Snedes muligheder for videre udvikling. Både det store borgerengagement i byfornyelsesprocessen for nogle år siden og den aktuelle renovering af byens skole mener de peger i den rigtige retning – og de ser etableringen af et attraktivt boligkvarter tæt på bymidten som et vigtigt næste skridt.

Ole Nørgaard Andersen siger: ”Mange af de lidt ældre borgere vil meget gerne blive boende i Nørre Snede, også når villaen begynder at blive for stor. Vi ved samtidig, at der er god efterspørgsel efter parcelhuse fra 1970’erne – så vi er optimistiske og vurderer, at nye attraktive boliger i midtbyen kan være med til at styrke Nørre Snede både som bysamfund og handelsby.”

Kredsen, der har stiftet Nørre Snede Byinvest ApS består af: Ole Nørgaard Andersen, Per Breinbjerg, Benny K. Andersen, Bjørn Kassøe Andersen, Theis W. Jeppesen, Carsten Christensen, Pernille Thorup og Jytte Marie Rasmussen. De fire førstnævnte udgør selskabets bestyrelse. Stifterne har enten personligt eller via eksisterende egne selskaber indskudt tæt ved 1 mio. kroner i anpartskapital. Tilsammen har gruppen erfaring inden for blandt andet ejendomsudvikling, byggeri, handel, udvikling og kommunikation.

Nørre Snede Byinvest og Domea.dk vil afholde informationsmøder om projektet i løbet af 2017 – og hører også gerne allerede nu fra borgere, som er interesseret i boligerne. Der vil også i løbet af 2017 blive åbnet op for at øvrige interesserede borgere og virksomheder hen over en 3-måneders periode kan tegne anparter á kr. 10.000 i anpartsselskabet og på den måde være med til at styrke Nørre Snedes udvikling.

Pressekontakt:
Bjørn Kassøe Andersen
Mobil/sms: 42 44 03 30


Yderligere information:
Ole Nørgaard Andersen, bestyrelsesformand for Nørre Snede Byinvest ApS
Mobil/sms: 20 20 22 10

Kaare Graversen, bestyrelsesformand for Domea Nørre-Snede
Mobil/sms: 41 62 58 59

Nyt fitness center starter op i Namas gamle administrationslokaler

I slutningen af februar åbner et nyt fitness center i Nørre Snede. Det starter op i den højloftede tidligere tegnestue i Nama-ejendommen og i nogle af de tilstødende lokaler, i alt cirka 350 kvadratmeter. Det nye center får navnet Nørre Snede Fitness. Det indrettes med 17 helt nye træningsstationer, og der bliver mulighed for at tage bad. Det vil være åbent fra tidlig morgen til sen aften.

Manden bag Nørre Snede Fitness er Henning Berg, som er født og opvokset i byen, hvor han stadig bor. Efter i 15 år at have arbejdet som lastvognschauffør mærkede han på egen krop, at der skulle mere bevægelse til: ”Vi skylder os selv at bevæge os godt igennem mindst et par gange om ugen. Vi skal holde i mange år, og et godt helbred kommer ikke af sig selv,” siger han – og konstaterer, at han nu 57 år gammel selv er i bedre form, end da han var 40.

Henning Berg har gennem længere tid barslet med planerne for det nye fitness center. Egentlig ville han helst, at det kom til at ligge i Nørre Snede Hallen, hvor han mener, det naturligt hører hjemme. ”Jeg er i dialog med Hallen om at rykke derover, når de har lokaler klar til det. Indtil da er Nama-bygninger et godt sted at starte op,” siger han.

Nørre Snede Fitness ejes og drives af Henning Berg personligt. Det kommer til at tilbyde både måneds- og halvårskontingent til private samt firmaordninger til områdets lokale virksomheder. Med adgang via Namas gamle hovedindgang på Spættevej er centeret centralt beliggende med gode parkeringsmuligheder.


Yderligere oplysninger:
Henning Berg
Mobil/sms: 20 70 86 68lørdag den 3. september 2016

Så er det nye lokalråd på plads

Afstemningstallene for valget til Nørre Snede Lokalråd er nu opgjort. I alt deltog 316 personer i valget, hvilket giver en stemmeprocent på cirka 16. Hver stemmeberettiget kunne afgive op til 7 stemmer. Der blev afgivet i alt 1313 stemmer.
Følgende blev valgt til at sidde i bestyrelsen:
Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Carsten Thomsen, Gitte Solgaard Andersen, Anja Isgaard Jensen, Dennis Knudsen og Henning Berg. Som 1. suppleant blev valgt Ole Weilstrup og som 2. suppleant Henrik Østergaard.


Kandidat
Stemmetal
Hans Jørgen Jensen
167
Britta Sørensen
161
Carsten Thomsen
147
Gitte Solgaard Andersen
129
Anja Isgaard Jensen
127
Dennis Knudsen
123
Henning Berg
99
Ole Weilstrup
95
Henrik Østergaard
84
Finn Bjertrup
80
Ricki Voss Kjærgaard
56
Janie Rasmussen
33
Claus Vilhelmsen
12
Antal afgivne stemmer i alt
1313

mandag den 15. august 2016

Anja Isgaard Jensen: Jeg tager gerne arbejdshandskerne på

NSLvalg2016 - Anjas præsentation:
Jeg er ikke bare et ansigt, jeg synes faktisk, jeg har noget at bidrage med. Jeg er er 34 år og mor til tre dejlige unger på 8, 5 år og en på snart 10 mdr. Jeg arbejder i Viborg og pendler hver dag mellem byerne.

Jeg har før deltaget i forskelligt bestyrelsesarbejde, og nyder at kunne bidrage. Jeg kan ikke have at tingene tager lang tid. Tag nu bare og gør noget ved det med det samme. Jeg er typen som ikke er bleg for at sige hvad jeg mener, og jeg tager gerne arbejdshandskerne på :-)

Nogle har spurgt mig om vuggestuepladser. Egentlig synes jeg, at det er et kommunalpolitisk spørgsmål, men jeg har valgt at dreje den. Hvis der fra byrådets side er et ønske om vuggestuepladser, så skal jeg ikke sige nej tak. Jeg synes det er vigtigt, at vi som borgere har et valg, om man ønsker offentlig dagpleje, vuggestue eller privat pasningsordning.

Noget af det, jeg synes det kunne være spændende at arbejde med, er blandt andet:

 • Børn og unge, herunder deres sikkerhed til og fra skole eller deres aktivitetsmuligheder som for eksempel legeplads og skaterbane.
 • At "sælge" Nørre Snede ved at fortælle alle, hvilken dejlig by vi bor i og derved forhåbentlig trække flere til, som vil bosætte sig. Personligt synes jeg, at der godt kunne være flere byggegrunde, så vi kan få noget cirkulation, og gøre plads til tilflytterne.

Jeg mener, at Lokalrådet være en platform for dialog, der skal lytte til borgernes ønsker. De som sidder i Lokalrådet skal påvirke borgere til aktivt fællesskab og synliggøre lokale ønsker og behov.

Hans Jørgen Jensen: Vi skal være nytænkende og se muligheder

NSLvalg2016 - Hans Jørgens præsentation: 

Om mig selv

 • 65 år og stadig arbejdende på fuld tid. De sidste 16 år som storkundechef i Alka Forsikring. Tidligere har jeg  været havnearbejder, lærer i 10 år på Nr. Snede Skole, assurandør, rekrutteringskonsulent og salgschef.
 • Har boet i 8766 siden 1977 med et par enkelte afstikkere, men må sande at byen er et godt sted og dens mennesker bare er dejlige.
 • Bor alene og har 3 dejlige børn og 4 nuttede børnebørn.
 • Har gennem årene arbejdet i adskillige bestyrelser, udvalg og kommissioner.
 • Elsker rare mennesker og godt øl.
Jeg vil arbejde for: 


 • 8766 skal være et unikt lokalområde for alle borgere.
 • Vi er nytænkende og ser muligheder.
 • Skabe og være katalysator for aktiviteter og events.
 • Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. 
 • Gøre det attraktivt at leve en sund og aktiv livsstil ved at udnytte de rekreative potentialer i de spændende naturarealer, der omkranser byen.
 • Videreudvikle, styrke og synliggøre det stærke kultur- og fritidsliv ved at gøre foreningerne og de mange engagerede ildsjæle til aktive spillere i skabelsen af liv i byen.
 • Tiltrække nye borgere og forstærke markedsføring af 8766 som bosætningsstedet, der skaber rammer for trivsel, kvalitet og vækst.
 • Lokalrådet inspirerer og fremmer til nye boligformer, der styrker byliv og fællesskab.
 • At sikre og udbygge borgernes muligheder for attraktive samlingssteder og fritids- og kulturtilbud med gode faciliteter såvel indendørs som udendørs.
 • Fortsat forskønnelse af bymiljøet.
 • Stimulering af det lokale engagement og den aktive deltagelse i udviklingen af 8766. 
 • Være talerør for alle borgere. 
 • Vi skal have det sjovt og behandle hinanden ordentligt.


Britta Sørensen: Jeg vil arbejde for byen

NSLvalg2016 - Brittas præsentation:
Jeg hedder Britta Sørensen, er 56 år.  Jeg har boet i Nørre Snede i snart 40 år og arbejdet for lokale arbejdsgivere snart lige så længe. Mine børn og mand er også stærk forankret i Nørre Snede, og derfor har jeg valgt at stille op til Lokalrådet for at gøre et stykke frivilligt arbejde for byen.

Det jeg vil arbejde for står i vedtægterne for Lokalrådet, så om jeg er grøn, gul eller blå har forhåbentlig ingen betydning for arbejdet i Lokalrådet.

Henning Berg: Kontinuitet og unge kræfter

NSLvalg2016 - Hennings præsentation:
Jeg hedder Henning og er født og opvokset i Nørre Snede. Efter at have været væk herfra i cirka 10 år, flyttede jeg tilbage i 2002. Jeg er 57 år gammel og far til to børn på 16 og 10 år.

Siden 2009 har jeg været med i arbejdet omkring byfornyelsen i Nørre Snede, og jeg har efterfølgende været medlem af bestyrelsen for Nørre Snede Lokalråd.

Jeg mener, at det er vigtigt at bevare kontinuiteten i Lokalrådet og den tillid, vi har opbygget i forhold til kommunens embedsværk og politikere. Den gode dialog vi har opbygget med kommunen i forbindelse med byfornyelsen har været medvirkende til, at vi også har fået gennemført en række andre projekter.

Jeg har været involveret blandt andet følgende projekter:

 • Renovering/ombygning af Nørre Snede Skole
 • Byvedligeholdelse (affaldsindsamling)
 • Den nye legeplads
 • Forsøget på at få uplights på Torvet
 • Trafikafviklingen på Torvet (dialog med kommune og politi om fartdæmpning).

Lige så vigtig som kontinuiteten er det at få nogle unge kræfter med i lokalrådet. Derfor en opfordring til også at stemme på nogle af de unge kandidater. Vi skal have nye kræfter, der ønsker noget godt for vores i forvejen dejlige by.

Fremadrettet forestiller jeg mig at man blandt andet kunne arbejde med:

 • Den fortsatte udvikling af Nørre Snede som et attraktivt sted at bo. 
 • Det at kunne tiltrække nye borgere til byen. 
 • At vi plejer de unge mennesker i Nørre Snede, for eksempel i form af støtte til vores nye skole.

Desuden vil jeg også gerne arbejde med at få alle byens villavej op i en god standard.

Henning Berg besvarer evt. spørgsmål på mail henning.berg@live.dk eller mobil 20708668. Han besvarer ikke kommentarer på sociale medier.

Claus Vilhelmsen: Flere fælles aktiviteter og bedre sammenhold

NSLvalg2016 - Claus' præsentation:
Jeg er uddannet tømrer. Jeg er 55 år gammel og bor på Lindbjerg Allé. Jeg synes, at vi skal gøre noget for de unge mennesker, så de for eksempel får et aktivitetshus eller en café.

Det voksne publikum efterlyser også et fristed, hvor man kan komme forbi efter fyraften.
Jeg synes, vi skal have nogle flere fælles aktiviteter, så vi får bedre sammenhold og får sat Nørre Snede på landkortet.

Claus besvarer evt. spørgsmål på mobil 52587633. Han besvarer ikke kommentarer på sociale medier.

Dennis Knudsen: En by med plads til alle

NSLvalg2016 - Dennis' præsentation:
Jeg er en ung mand på 32 år, som har boet i Nørre Snede, lige siden min fødsel i 1983. I dag bor jeg sammen med min kone Pernille og vores datter Camilla på 2 år i vores hus på Horsensvej. 

Til dagligt arbejder jeg hos Jysk Emballage Rens, samtidig med, at jeg er ansat hos Falck som deltidsbrandmand og holdleder. Udover det er jeg hver mandag eftermiddag FDF-leder for en masse skønne børn og unge på Oasen.

Mit ønskede fokus i Lokalrådet er bl.a. at vores by og omegn får et godt og solidt samarbejde alle parter imellem. Jeg ønsker en by, hvor der er plads til nytænkning, forandringer og forbedringer –  en by hvor der er plads til os alle. Jeg ønsker et lokalsamfund, der samler folk og løser udfordringerne i fællesskab og med sammenhold.

Jeg lægger vægt på, at alle i vores lille samfund skal have mulighed for lige taletid, og at alle, der har idéer, skal kunne høres. For at vi i vores by og omegn skal kunne danne fællesskab og samarbejde, skal vi nemlig alle have mulighed for at komme med vores idéer, store som små. Det er ikke kun dem, der taler højst, der har gode input og tanker for vores fælles samfund.


Jeg ønsker mig et lokalråd, der er til for alles interesse, store og små, unge som ældre, foreninger, virksomheder og erhvervsdrivende. Vores lokale samfund har i dag mange ting at byde på, og hvis vi alle i sammenhold skaber et solidt lokalt fællesskab, mener jeg, at vi kan få et endnu bedre lokalsamfund med masser af muligheder.
.